Particulieren

Hoe werkt een verkeerslicht bij een toegangspoort in een appartementsgebouw?

Wanneer bij een appartementsgebouw de inrit naar de ondergrondse kelder onoverzichtelijk is voor in- en uitrijdend verkeer, dan wordt een systeem van voorrangsregeling geplaatst.

Van zodra iemand de poort bedient, springen beide verkeerslichten (in- en uitrit) op rood. Van zodra de poort de volledig open stand heeft bereikt, springt het licht aan, enkel aan de kant van degene die de aanvraag voor de opening van de poort heeft gedaan, dus enkel aan de in- of enkel aan de uitrit.

Wanneer er zo goed als gelijktijdig een aanvraag van zowel in- als uitrijdend verkeer wordt gestuurd naar de poort, dan kan, via een instelling in de sturing, bepaald worden wie als eerste groen licht krijgt, aan de hand van de mogelijkheid waar twee wagens elkaar ongestoord kunnen passeren.

Wanneer er een overzichtelijke inrit is, kan worden geopteerd om rood licht te geven tot zolang de poort niet open is, dit om te vermijden dat door te snel binnen- of buiten rijden de poort wordt beschadigd.

Het spreekt voor zich dat, net zoals in het verkeer, men enkel mag doorrijden bij groen licht.