Voorwaarden interventie

1. Het plaatsen van een aanvraag tot interventie, houdt in dat de opdrachtgever de uitdrukkelijke toestemming geeft om de gevraagde interventie uit te voeren en dat de opdrachtgever uitdrukkelijk erkent afstand te doen van het herroepingsrecht zodra de interventie uitgevoerd is, dit in uitvoering van de bepalingen van het Wetboek van Economisch Recht (art. VI.53).

2. Als door de interventie kosten ontstaan, worden deze op basis van vooraf vastgelegde tarieven doorberekend aan de opdrachtgever. Tarieven te bekomen op eenvoudige aanvraag.

3. Met het verzenden van het serviceformulier gaat de opdrachtgever akkoord met de Algemene Voorwaarden en de Garantiebepalingen van L-Door.

4. Voor alle interventies ter plaatse is de aanwezigheid van de opdrachtgever vereist, zodat het servicerapport kan afgetekend worden. Indien de opdrachtgever niet aanwezig is, verklaart hij zich akkoord met de conclusies en uitgevoerde werken door L-Door.