Solliciteer online

Sollicitatie

Het verstrekken van uw persoonsgegevens aan L-DOOR is noodzakelijk voor de uitvoering van de aanwervingsprocedure, in overeenstemming met artikel 6 (1) b) van de Algemene Verordening Gegevensverwering. Uw persoonsgegevens worden verwerkt door L-DOOR die optreedt als verwerkingsverantwoordelijke en zullen worden gedeeld met alle personen die betrokken zijn bij het wervingsproces binnen L-DOOR. Bij een niet-succesvolle wervingsprocedure worden uw persoonsgegevens gedurende een beperkte periode bewaard, die op het einde van de aanwervingsprocedure zal worden medegedeeld (max. 90d). In het geval van een succesvolle wervingsprocedure, zullen uw persoonsgegevens deel uitmaken van uw personeelsdossier en gedurende dezelfde periode worden bewaard. U kunt gebruik maken van uw recht op toegang, rectificatie, wissing, overdraagbaarheid en beperking of bezwaar maken tegen de verwerking in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming via e-mail op het volgende emailadres jobs@l-door.be of per post aan L-DOOR, Denderstraat 29, 1770 Liedekerke. U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingautoriteit (www.privacycommission.be).